AM88 – Pomoc dla ubogiej młodzieży w Musomie

AM89 – Półkolonie dla dzieci w Ungheni

AM90 – Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży w Mpanshyi

PROJEKT AM 88:

Pomoc dla ubogiej młodzieży w Musomie

Bukanga - miejscowość leżąca nad samym Jeziorem Wiktoria, to wioska rybacka licząca 3000 osób. Niestety zamieszkują ją osoby, które są bardzo biedne. Większość z mieszkańców to skrajnie ubodzy. Gdy zaglądamy do chatek, które w większości są zbudowane z gliny, nie możemy dostrzec łóżek, nie wspominając o krzesłach czy stole. Te chatki to tylko schronienie przed deszczem albo słońcem. W takich warunkach żyją dzieci, które często przychodzą do naszego Centrum Dobrego Samarytanina. Większość tych biednych dzieci nie zawsze może zjeść posiłek nawet raz dziennie. Dlatego szukamy osób, które zechciałyby pomoc naszym dzieciom i młodzieży.

Serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję za Waszą pomoc, niech Pan Was błogosławi.

ks. Edward Gorczaty, Tanzania

PROJEKT AM 89:

Półkolonie dla dzieci w Ungheni

Parafia św. Anny w Ungheni, to najmniejsza wspólnota katolicka w Mołdawii. Mimo, że Ungheni to, jak na mołdawskie wa­runki, duże miasto, w związku z ogromną falą emigracji jaka dotyka Mołdawię, katolików pozostało tutaj niewielu. W 2011 roku został wybudowany i poświęcony kościół parafialny wraz z zapleczem. Dzięki pomocy Aniołów Misji udało nam się wyposażyć wnętrze kościoła, m.in. zakupić ławki i dywany oraz figury świętych. Aby kościół, a zwłaszcza jego zaplecze socjalne, służyło całej społeczności Ungheni, organizujemy świetlicę dla dzieci oraz gromadzimy materiały do hospicjum, które jest na etapie organizacji.

Od pięciu lat w czasie wakacji organizujemy półkolonie dla ok. trzydziestu dzieci, które trwają niemal całe wakacje. Z pomocą wolontariuszy z Polski i skautów z Francji przez 2-3 tygodnie dzieci mają możliwość uczestniczyć w intensywnych i różnorod­nych zajęciach. Dzieci otrzymują również poczęstunek i zimne napoje oraz uczestniczą w wycieczce do parku roz­rywki.

W zajęciach tych biorą udział dzieci, które na czas wakacji pozostały w domach, lub przyjechały do naszego miasta z wio­sek, aby spędzić ten czas u krewnych. Wielu z nich jest tzw. sierotami ekonomicznymi, ponieważ rodzice wyjechali do pracy za granicą.

Mam nadzieję, że dzięki pomocy Aniołów Misji uda nam się zebrać potrzebne fundusze na kontynuację tego projektu.

ks. Krzysztof Płonka, Ungheni, Mołdawia

PROJEKT AM 90:

Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży w Mpanshyi

Obecnie nasza parafia pw. św. Józefa w Mpanshyi składa się z 13 innych podstacji rozrzuconych w promieniu 140 km.

W nowym roku kalendarzowym postanowiliśmy wspomagać edukację dzieci i młodzieży. Oficjalnie nauczanie w szkole publicznej do klasy VIII jest bezpłatne. Ale tak jest tylko w teorii, gdyż uczeń musi kupić mundurek szkolny, potrzebne przybory, jak również

pokryć inwestycje rozwojowe prowadzone przez szkołę. Każda szkoła wyznacza swoją opłatę na ten cel. Szkoły prywatne prowa­dzone przez zakony czy organizacje prywatne są z reguły bardzo drogie, gdyż nie otrzymują żadnego wsparcia z budżetu państwa. Poziom edukacji w tych szkołach jest na znacznie lepszym poziomie niż w placówkach państwowych, jednak z powodu wysokości opłat jest poza zasięgiem większości uczniów.

Z perspektywy naszej parafii dostęp do dobrej szkoły jest znacznie utrudniony. Większość ludności nie posiada żadnej pracy zarobkowej. Utrzymują się tylko z rolnictwa i często brakuje potrzebnych funduszy, żeby wysłać dzieci do szkoły. Stąd nasza decyzja, aby wspomóc edukację tych, którzy nie mają wystarczających środków na naukę w szkole.

Z całego serca dziękuję za wszelkie przejawy dobroci i życzliwości.

Z modlitwą

ks. Michał Matysik, Mpanshyia, Zambia