PROJEKT AM 00

Projekt ogólnego wspierania Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej

PROJEKT AM 102

Stypendia mszalne dla Kapłanów-misjonarzy

PROJEKT AM 103

Wyposażenie sali rehabilitacyjnej dla dzieci

Projekt AM 00Fundusz Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej

To projekt gromadzący fundusze potrzebne w sytuacjach nagłych i trudnych. Chodzi o wypadki związane z ratowaniem życia i zdrowia naszych misjonarzy. Wykupienie im ubezpieczenia zdrowotnego, czy biletów na podróż na i z misji. Często pojawiają się nagłe wypadki czy potrzeby, na które szybko muszą znaleźć się pieniądze. Z tych środków pokrywa się również zakup pamiątek misyjnych na kiermasze parafialne oraz promocję programu „Aniołowie Misji”.

Odpowiedzialny: ks. dr Grzegorz Wita

Projekt AM 102Stypendia mszalne dla kapłanów – misjonarzy

Celem tego projektu jest zaproszenie do składania ofiar mszalnych, które będą przekazywane misjonarzom z prośbą o celebrowanie mszy świętej w intencji ofiarodawców. Mogą to być msze pojedyncze lub tzw. „gregoriańskie”.

Odpowiedzialny: ks. dr Grzegorz Wita

Projekt AM 103Wyposażenie sali rehabilitacyjnej dla dzieci

Ksiądz Dawid Sładek jest proboszczem w parafii w Szczucińsku, w Kazachstanie, gdzie na niedzielnych Mszach Świętych gromadzi się obecnie około 40 wiernych. Ksiądz proboszcz prowadzi spotkania grup dziecięcych i młodzieżowych. Raz w miesiącu organizuje dla parafian randki małżeńskie. Na terenie parafii znajduje się diecezjalny dom rekolekcyjny „Fides et ratio”, do którego przyjeżdżają na rekolekcje grupy z całego Kazachstanu. Ksiądz Dawid Sładek podjął decyzję, aby wyposażyć salę do rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci oraz zatrudnić rehabilitanta, który będzie kontynuował pracę z chorymi dziećmi. Jest to ważne i bardzo potrzebne dzieło.

Odpowiedzialny: ks. Dawid Sładek, Szczucińsk, Kazachstan