PROJEKT AM 104

Budowa studni

PROJEKT AM 105

Opieka nad dziećmi w Centrum Dobrego Pasterza

PROJEKT AM 106

Posługa wśród starszych i chorych oraz ewangelizacja dzieci i młodzieży

Projekt AM 104Budowa studni

Po powrocie do Zambii (po operacji i rehabilitacji) ksiądz Waldemar Potrapeluk postanowił podjąć się potrzebnego i trudnego dzieła wiercenia studni w wioskach, w których najbardziej odczuwa się brak wody. Większość ludzi nadal używa wody z rzek i strumieni. Generuje to wiele chorób i wypadków. Ksiądz misjonarz chce wywiercić przynajmniej jedną studnię w każdej stacji misyjnej. Obecnie koszt takiej studni (pompa, rury, wiercenie i transport) wynosi około 2500 euro.

Odpowiedzialny: ks. Waldemar Potrapeluk, Nabwalya, Zambia

Projekt AM 105Opieka nad dziećmi w Centrum Dobrego Pasterza

W Centrum Dobrego Pasterza w Tanzanii przebywa wiele dzieci chorych, osieroconych, poranionych, z bolesnymi doświadczeniami i trudną historią życia.

Każde z tych dzieci ma swoje marzenia. Ich spełnienie jest uzależnione od tego, czy znajdą się ludzie, którzy zechcieliby sfinansować ich edukację i leczenie. Bez tego nie mają szans - Samuel nie zostanie pilotem, Juliana nie wykształci się muzycznie. Pomóżmy tym dzieciom marzyć i wierzyć, że ich marzenia mogą się spełnić, że mogą mieć lepszą, niż ich rodzice przyszłość.

Odpowiedzialna: s. Rut Ciesielska, Musoma, Tanzania

Projekt AM 106Posługa wśród starszych i chorych oraz ewangelizacja dzieci i młodzieży

Ksiądz Rafał Dąbrowski pełni posługę duszpasterską na terenie Kazachstanu od 10 lat. Obecnie posługuje w Kapszagaju. Na terenie tej parafii znajduje się katolicki dom dziecka oraz dom samotnej matki. Mieszkają w nich również dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Zapewnia się im opiekę, wychowanie, rehabilitację, wyżywienie oraz edukację. Organizowane są też wakacje z Bogiem dla dzieci i młodzieży. Wsparcie tego projektu umożliwi kontynuację tego pięknego dzieła i realizację kolejnych zadań w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi i chorymi. A potrzeb jest wiele.

Odpowiedzialny: ks. Rafał Dąbrowski, Kapszagaj, Kazachstan