PROJEKT AM 107

Organizacja parafii św. Leona Wielkiego i wykształcenie katechistów

PROJEKT AM 108

Praca w centrum św. Jana Bosko z dziećmi i młodzieżą potrzebującymi wsparcia

PROJEKT AM 109

Wyposażenie parafialnego przedszkola

Projekt AM 107Organizacja parafii Matki Bożej i wykształcenie katechistów

W listopadzie 2020 r. abp Lusaki zlecił ks. Michałowi Matysikowi organizację nowej parafii św. Leona Wielkiego w Kabangwe, na obrzeżach stolicy. Na miejscu znajduje się tylko budynek kościoła w stanie surowym. Dotychczas to miejsce było stacją dojazdową głównej parafii Matki Bożej w Kabangwe. Wszystko wymaga zorganizowania od podstaw, łącznie z wykończeniem kościoła, budową plebanii i całą infrastrukturą. Potrzeba czasu, aby wykształcić katechistów, nauczycieli i liderów grup parafialnych. To duży i ważny projekt. Wokół parafii powstają osiedla o gęstej zabudowie domów. Większość parafian to ludzie z różnych części Zambii, także imigranci z Malawi i Ruandy.

Odpowiedzialny: ks. Michał Matysik, Kabangwe, Zambia

Projekt AM 108Praca z dziećmi i młodzieżą potrzebującymi wsparcia w centrum św. Jana Bosko

Pani Katarzyna Tomaszewska kontynuuje posługę na misjach w Masansie, gdzie posługują ks. Zenon Bonecki i ks. Marek Paszek.

Na misji znajduje się Don Bosco Club, czyli świetlica misyjna. Jej działalność jest zróżnicowana w zależności od potrzeb. Pierwszą grupę stanowią dzieci, które z różnych powodów nie chodzą do szkoły. W świetlicy uczą się pisać, czytać, liczyć i zdobywają podstawową wiedzę. Otrzymują też chrześcijańskie wychowanie. Część dzieci pokonuje trudności, przez które nie mogły chodzić do szkoły i powraca do nich. Drugą grupę stanowią uzdolnieni młodzi ludzie, którzy potrzebują wsparcia i czasem ukierunkowania. Popołudniami, po skończonych lekcjach, przychodzą do świetlicy na dodatkowe lekcje języka angielskiego i zajęcia komputerowe. Potrzebują też uwagi i poświęcenia im czasu.

Odpowiedzialny: Katarzyna Tomaszewska, Masansa, Zambia

Projekt AM 109Wyposażenie parafialnego przedszkola

Po wybudowaniu kościoła ks. Piotr Kołcz rozpoczął budowę Centrum Młodzieżowego, które będzie pełniło funkcje edukacyjno-katechetyczne. Niestety po początkowym zapale, trzeba było prace wstrzymać z powodu zaleceń epidemiologicznych. Udało się jednak wykonać fundamenty pod pomieszczenie noclegowe i zebrać materiały do budowy.

Największym problemem w parafii jest niski poziom edukacji. Podstawówka w Likumbi daje wykształcenie tylko dla kilku osób, które mogą kontynuować naukę w średniej szkole.

Dlatego ważna jest edukacja już w przedszkolu, aby zachęcić do nauki najmłodsze pokolenie.

Rodzice często nie mogą pomóc dzieciom, bo sami nie potrafią czytać. Projekt ten dotyczy wyposażenia salki dla 48 przedszkolaków, w której będzie się odbywać edukacja przedszkolna.

Odpowiedzialny: ks. Piotr Kołcz, Likumbi, Zambia