W roku świętego Józefa X Archidiecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca odbywa się w sanktuarium tego świętego w Rudzie Śląskiej.

Dla członków Stowarzyszenia Żywego Różańca i każdego, kto swe życie zawierzył Maryi, pomocą dającą nadzieję i siłę jest różaniec. Z niego czerpią siły oraz odwagę do działania i wspierania nie tylko spraw ważnych dla siebie, ale i dla Kościoła powszechnego, w tym także dzieła misyjnego. W jego intencji ofiarując swoją modlitwę, cierpienie i dar materialny. Od października 2020 r. podopiecznym akcji Żywy Różaniec dla Misji był ks. Dawid Sładek – misjonarz archidiecezji katowickiej oraz jego mała wspólnota w Szczucińsku i Barawoje.

W siódmym roku naszej akcji Żywy Różaniec Archidiecezji Katowickiej dla misji chcemy nadal wspierać katolickie wspólnoty w Kazachstanie. Tym razem weźmiemy pod opiekę parafię w Kapszagaju, gdzie pracuje ks. Rafał Dąbrowski.

Przypominamy, że akcja polega na – zgodnej z e wskazaniami Założycielki Żywego Różańca Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot – comiesięcznej ofierze 1 zł od każdego członka Żywego Różańca. Zbierane ofiary można wpłacać jednorazowo lub w ratach na konto Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej. Połowa zebranych środków przekazywana jest wybranemu misjonarzowi katowickiej, a druga część zasila krajowy fundusz akcji "Żywy Różaniec dla misji".

Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych
archidiecezji katowickiej

Ks. dr Grzegorz Wita