Drodzy Aniołowie Misji,

Wspólnoty Żywego Różańca,

Środowiska Misyjne

„Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!”

To tradycyjne zawołanie zawiera głęboką prawdę naszej wiary.
Jezus żyje i jest realnie obecny pośród nas.
Stańmy w radości przed żyjącym Bogiem z nadzieją na nasze zmartwychwstanie…

W Wielkanoc świętujemy zwycięstwo Pana Jezusa nad wszelkim złem, lękiem i śmiercią.
Niech pusty grób Chrystusa wyzwoli w nas ogromną radość i ufność, że ostatecznie Życie i Miłość zwyciężą każdy grzech, prześladowanie i wojnę…

Niech Chrystus Zmartwychwstały Was i Wasze rodziny obficie błogosławi!

Niech Boży Duch uzdalnia Was do wysiłku, modlitwy, ofiarności

i świadectwa o Bożej Miłości i Miłosierdziu.

„Nie lękajcie się!”

Wydział Misyjny Archidiecezji Katowickiej

Ks. bp Grzegorz Olszowski

Ks. dr Grzegorz Wita

Elżbieta Kranz