AM00 – Fundusz Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej

AM80 – Żywy Różaniec dla Misji Archidiecezji Katowickiej: budowa kościoła Miłosierdzia Bożego w Masansie

AM81 – Klerycki Staż Misyjny

PROJEKT AM 00

Fundusz Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej

Projekt AM 00 powstał z różnorakich i rosnących wyzwań wobec których staje Dzieło Misyjne Archidiecezji Katowickiej. Dzięki Wam, 100% środków z projektów, które wspieracie, a które prezentują nam śląscy misjonarze, docierały i docierają do zakątków Zambii, Tanzanii, Ugandy, Mozambiku, Kazachstanu, Mołdawii czy Peru. Jednak coroczne wydawanie kalendarza, propagowanie dzieła Aniołowie Misji, korespondencja z darczyń­cami, a w końcu organizacja wrześniowego spotka­nia Aniołów Misji, także wymaga nakładów finansowych. Nie wolno zapomnieć o podstawowej aktywności, jaką jest animacja misyjna w naszej Archidiecezji: spotkania, Kongres Misyjny oraz prowadzenie biura misyjnego w Kurii Archidiecezjalnej.

Czasem pojawia się jeszcze jakaś nagła potrzeba wsparcia misjonarzy. Na przykład transport medyczny, operacja czy inne sytuacje ratujące zdrowie lub nawet życie.

Osoby niezdecydowane na konkretny projekt, mogą wybrać comiesięczne wspieranie projektu AM 00, z którego dochód jest przeznaczony na wyżej wymienione zadania. Dziękuję Wam, Aniołowie Misji, za okazane zaufanie.

Bóg zapłać!

ks. dr Grzegorz Wita

PROJEKT AM 80

Żywy Różaniec dla Misji Archidiecezji Katowickiej: budowa kościoła Miłosierdzia Bożego w Masansie

Żywy Różaniec to stowarzyszenie wiernych o charakterze modlitewnym oraz formacyjnym. W archidiecezji katowickiej jest około 3500 Róż Żywego Różańca. W każdej „Róży" modli się 20 osób - zgodnie z ilością tajemnic różańcowych. Darem tych osób dla Matki Bożej jest wówczas w sumie cały różaniec ofiarowany każdego dnia.

Środki zebrane przez Róże Różańcowe rokrocznie przekazy­wane są na konkretny projekt misyjny. Dotychczas wsparcie Ży­wego Różańca Archidiecezji Katowickiej otrzymali misjonarze: ks. Waldemar Potrapeluk, ks. Piotr Kołcz, ks. Michał Matysik, ks. Edward Gorczaty. W tym roku 50% zebranych funduszy prze­każemy na budowę kościoła w Masansie, za co odpowiada ks. Zenon Bonecki. Drugie 50% kwoty zostanie przesłane na ogól­nopolski projekt misyjny Żywego Różańca.

Z modlitwą

ks. Zenon Bonecki, Zambia

PROJEKT AM 81

Klerycki Staż Misyjny

Od kilku lat, Dzieło Misyjne Archidiecezji, wraz z wychowawcami Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego i misjona­rzami, organizuje wakacyjne staże misyjne kleryków. Mają one na celu pogłębienie przeżywania powszechności Kościoła, skon­frontowanie z wyzwaniami oraz zdobycie pięknego i niepowtarzalnego misyjnego doświadczenia radości życia i wiary. Klerycy nie są przygotowywani do wyjazdu na misje po święceniach, lecz do posługi w śląskich parafiach. Jednak jestem przekonany, że takie doświadczenie misyjne może zaowocować odpowiedzialnym i radosnym podejściem do kapłańskiej posługi i obowiązków. Są już tego pierwsze przykłady...

Oprócz poznawania i pomocy Kościołowi w Mołdawii, klerycy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego wyjeżdżają do Zambii, korzystając z obecności tam śląskich misjonarzy.

Przekazywane dary są przeznaczone na dopłatę do biletów, ubezpieczenia, szczepień ochronnych, zakupu i transportu za­bieranych pomocy. Za wszelką pomoc w realizacji Kleryckich Staży Misyjnych dziękuję w imieniu własnym, kleryków, misjonarzy oraz przyszłych parafian, którzy cieszyć się będą mogli dobrze uformowanymi kapłanami!

ks. dr Grzegorz Wita