PROJEKT AM 110

Wyposażenie dormitorium dla centrum pastoralno-młodzieżowego św. Jana Bosko

PROJEKT AM 111

Dofinansowanie szkolenia i wyposażenia katechistów

PROJEKT AM 112

Żywy Różaniec Archidiecezji Katowickiej dla misji

Projekt AM 110Wyposażenie dormitorium dla centrum pastoralno-młodzieżowego św. Jana Bosko

W 2020 r. Aniołowie Misji wsparli projekt budowy dormitorium, czyli miejsca noclegowego dla centrum pastoralno-młodzieżowego św. Jana Bosko w Masansie. Budowa mimo różnych trudności posuwa się naprzód. Zaraz po zakończeniu budowy trzeba będzie przystąpić do skromnego wyposażenia dormitorium. Potrzebne będą piętrowe łóżka i materace. Planowany jest zakup 30 piętrowych łóżek wraz z materacami, co dałoby docelowo 60 miejsc noclegowych. Całkowity koszt projektu to około 5500 USD

Pomimo różnych ograniczeń (pandemia) kontynuowane są działania pastoralne. Organizowane są w centrum młodzieżowym św. Jana Bosko różne spotkania formacyjne, warsztaty oraz rekolekcje. Najczęściej wierni, dorośli, młodzież lub dzieci gromadzą się w weekendy. Wielu z nich nie ma materaca, by w miarę wygodnie przenocować. Często prosta trzcinowa mata lub kawałek rozerwanego worka na zboże służy za łóżko i dla wielu osób nie stanowi to żadnego problemu, by na takie spotkanie przybyć i z takiego łóżka skorzystać.

Odpowiedzialny: ks. Zenon Bonecki, Masansa, Zambia

Projekt AM 111Dofinansowanie szkolenia i wyposażenia katechistów

W Likumbii ludzie żyją w skromnych warunkach, głównie z rolnictwa. Warunki życia są tu bardzo proste: bez prądu, bez bieżącej wody w domu. Mają wiele dzieci, żyją w prostych domach, często zbudowanych z gliny i przykrytych strzechą. Duży jest też analfabetyzm i często trudno znaleźć ludzi do uczenia katechizmu. Wymagania w ich rozumieniu są ogromne: musi być katolikiem przyjmującym sakramenty, takim, który potrafi czytać, pisać i nie boi się uczyć innych. Poza tym musi być systematyczny i odpowiedzialny, by uczyć co tydzień tych, którzy chcą być ochrzczeni, przyjąć bierzmowanie czy zawrzeć małżeństwo. Projekt ten zakłada wyszkolenie osób, które chcą się podjąć tego odpowiedzialnego zadania. Parafia ma 14 stacji misyjnych i w każdej jest kilku katechistów, w sumie 55. W głównej stacji organizowane są kursy dla nich, które prowadzą miejscowi kapłani. Muszą więc dojechać na nie na rowerach, motorach, czasem samochodem albo przyjść pieszo (najdalsza stacja to 34 km, najbliższa 12). Trzeba ich wyżywić i zapewnić noclegi. A na koniec wyposażyć w katechizmy, książki, Biblię i dzienniki, by dobrze swoją prace wykonali i udokumentowali.

Odpowiedzialny: ks. Piotr Kołcz, Likumbia, Zambia

Projekt AM 112Żywy Różaniec Archidiecezji Katowickiej dla misji

W Polsce pierwsze koła Żywego Różańca zostały założone pod koniec XIX wieku. Od samego początku Żywy Różaniec wspiera swoimi modlitwami misje katolickie. Róże Żywego Różańca liczą po 20 osób.

Szczególnym darem miłosierdzia wobec świata jest głoszenie Ewangelii. Wielu z nas nie może wyjechać do krajów misyjnych, ale na mocy chrztu świętego jesteśmy odpowiedzialni za głoszenie Dobrej Nowiny. Wraz z całą wspólnotą wierzących członkowie Żywego Różańca poprzez modlitwę i systematyczną ofiarę (1 złoty miesięcznie), mogą światu zanieść Chrystusa. Wspólnie jako Żywy Różaniec możemy pomagać misjonarzom, kształcić kleryków, budować kaplice, kościoły…

Ofiary materialne dzielone są na połowę. Jedna część zasila krajowy fundusz akcji „Żywy Różaniec dla misji”, a druga przekazywana jest wybranemu misjonarzowi archidiecezji katowickiej.

W roku 2022 będziemy pomagać wspólnocie w Kapszagaju w Kazachstanie, gdzie posługuje ks. Rafał Dąbrowski.

Odpowiedzialny: ks. dr Grzegorz Wita